Us presentem el nostre horari definitiu, ininterromput, amb atenció al migdia.